Klare posisjoner foran lønnsoppgjøret i staten

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Betydelig reallønnsvekst og pensjon av all lønn er blant kravene fagforbundene legger på bordet foran årets statsoppgjør. De venter harde tak.
Virksomhetene i staten må kunne gi god lønn for å gjøre seg attraktive, sier lederen i Akademikerne stat, Anders Kvam. Arkivfoto: Terje Lien

Klokka 12 tirsdag la de fire hovedsammenslutningene LO, YS, Unio og Akademikerne fram sine posisjoner foran oppgjøret. De konkrete kravene kommer mot slutten av uka.

Fristen for å komme til enighet om rammen er midnatt 30. april.

Ulike posisjoner

Foreløpig har de ulike fagforbundene ulike posisjoner. Mens LO har likelønn samt utjevning av forskjeller mellom høyt- og lavtlønte øverst på sin kravliste, krever Akademikerne et solid lønnsløft for dem med høy utdanning.

– Staten skal utvikle stadig mer avanserte og brukervennlige tjenester til innbyggerne og er avhengig av høy kompetanse for å lykkes. Da må virksomhetene kunne gi god lønn for å gjøre seg attraktive, sier lederen i Akademikerne stat, Anders Kvam.

Leder i LO Stat Egil André Aas peker på sin side på at lønnsforskjellene mellom kvinnelige og mannlige statsansatte har økt.

– Vi må gjøre noe her i år, sier Aas.

Krever betydelig lønnsvekst

Alle sammenslutningene går til forhandlingsbordet med krav om en merkbar økning av reallønna.

– Vi ser at den generelle økonomiske situasjonen, oppgjøret i privat sektor og ventet prisutvikling gir rom for betydelig økning i lønn for alle statsansatte i år, sier lederen for YS Stat, Pål N. Arnesen.

Også Unios forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind sier at hennes drøyt 33.000 medlemmer forventer et reelt lønnsløft.

– Mange hos oss ønsker seg også et sentralt oppgjør etter tre år med lokale oppgjør, sier hun.

Men mens Unio vil ha et prosentvis tillegg, mener LO at det i år bør gis et fast kronetillegg for å bidra til bedre lønnsutjevning.

Pensjon

Nye pensjonsregler kan bli en nøtt i årets forhandlinger. Fagforbundene krever at all lønn, også tillegg, skal inngå i pensjonsgrunnlaget. I dagens statlige tariffavtale gir ikke variable tillegg utover 66.000 kroner noen pensjonsopptjening, mens kommunal sektor ikke har en slik begrensning.

– Vi krever like betingelser for alle offentlig ansatte i samme pensjonsordning, sier Arnesen i YS.

Unios forhandlingsleder peker på at det er viktig å få ryddet opp.

– Det er pussig at det fortsatt er forskjell på hva som er pensjonsgivende inntekt innenfor offentlig sektor, sier Lind.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.