Mobbere på videregående kan bli tvangsflyttet

Skole. Regjeringen vil at elever som mobber kan bli tvangsflyttet til en ny videregående skole. I tillegg skal overgrepsdømte bli nektet å jobbe på videregående. 
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner foreslår tre endringer i opplæringsloven. Illustrasjonsfoto

Forslagene til endringer i opplæringsloven ble sendt til Stortinget onsdag.

FAKTA

Stortinget vedtok i 2015 følgende for elever i grunnskolen:

«En elev som mobber eller på annen måte krenker andre kan flyttes til en annen skole dersom hensynet til de andre elevene tilsier det.»

De innebærer at elever kan flyttes mot elevenes eller foreldrenes ønske, noe som allerede er mulig i grunnskolen.

– Vi må sikre alle elever et trygt og godt skolemiljø. Pålagt skolebytte skal kun være en siste utvei i de aller mest alvorlige tilfellene, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

For øvrig foreslås det et forbud mot å ansette personer som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige i videregående skoler og på folkehøgskoler. I dag er det et slikt forbud i grunnskolen.

– Ungdom i videregående skole skal kunne ha tillit og gode og trygge relasjoner til alle skolens ansatte. Forbud mot ansettelse vil gjelde dersom man er dømt for seksuelt overgrep mot mindreårige og dette er registrert på politiattesten. Vi mener hensynet til barn og unge i denne sammenhengen veier tyngre enn straffedømtes mulighet til å jobbe i skolen, sier kunnskapsministeren.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.