Stortinget utsatte behandlingen av bompengeprosjekter

Samferdsel. Det var statsminister Erna Solberg (H) selv som gikk inn for å utsette behandlingen av to store bompengeprosjekter, ifølge Dagens Næringsliv. 
Stortinget har utsatt behandlingen av to nye bomprosjekter. Etter planen skulle de behandles onsdag, samme dag som Frp holder krisemøte om bompengesaken. Bildet viser en bomstasjon i Førde. Foto: Britt Glosvik

Solberg bekrefter også overfor VG at hun var delaktig i utsettelsen.

– Det er Stortinget som bestemmer sin dagsorden, men mitt tydelige råd var at saken ble utsatt, slik at de tre bompengeproposisjonene vil bli behandlet samtidig, sier hun.

Fremskrittspartiet skal onsdag ha et krisemøte om bompengeopprøret. Flere fylkesledere har gitt beskjed om at de mener partiet må gå ut av regjeringen hvis det ikke får til kutt i bilistenes bompengeutgifter.

Samme dag, onsdag, skulle Stortinget etter planen vedta to store og delvis bompengefinansierte veiprosjekter. Men avstemningene er altså utsatt. Etter at avgjørelsen om dette ble tatt, gikk de parlamentariske lederne på Stortinget til verks, ifølge Dagens Næringsliv. Mandag kveld ba et flertall i transportkomiteen, bestående av regjeringspartiene, om å ha en senere behandling. Dette etterkom et flertall i presidentskapet, bestående av visepresidentene Morten Wold (Frp), Abid Raja (V) og president Tone Trøen (H).

Stortinget skal ifølge VG behandle tre bompengesaker før sommeren: Finansiering og utbygging av E18 Langangen – Dørdal i Telemark, E6 Ulsberg – Melhus i Trøndelag og E6 Moelv – Øyer i Hedmark og Oppland. Etter at behandlingen av to av dem er utsatt, skal alle de tre prosjektene behandles 19. juni. 

Frps fremste finanspolitiker på Stortinget, Sivert Bjørnstad, kom tirsdag med en klar advarsel til partifeller som vil ut av regjering: Et annet flertall vil ikke gi lavere bilavgifter, mener han. 

– Vi vet at det første som skjer hvis vi ikke har hånden på rattet, er at situasjonen vil endre seg dramatisk i retning av hvordan vi hadde det før, nemlig at bilistene betaler inn mer enn man får tilbake i vei, sier Bjørnstad, som er andre nestleder i finanskomiteen på Stortinget.

I forkant av Frps landsstyremøte onsdag har flere fylkesledere i partiet tatt til orde for at partiet må gå ut av regjeringen hvis det ikke får til kutt i bilistenes bompengeutgifter.

– Avgiftene ville med et hvilket som helst annet flertall enn oss, vært vesentlig høyere. Vi har i underkant av to milliarder kroner lavere bilavgifter nå enn i 2013. Det hadde ikke kommet uten at vi hadde vært der. Vi bruker mer på vei enn hva bilistene betaler inn. Det må tas med i beregningen, fremholder han overfor NTB.

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.