Enige om strakstiltak for fastlegene

Helse. Partene er enige om en avtale som styrker fastlegeordningen med 180 millioner kroner. Den skal bidra til rekruttering, samhandling og en stabil ordning. 
–  Den nye avtalen om fastlegeordningen vil gjøre det lettere å rekruttere og beholde fastleger, tror styreleder Gunn Marit Helgesen i KS. Foto: Tone Holmquist

Legeforeningen, Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), de regionale helseforetakene og KS har blitt enige om en ny statsavtale for fastlegeordningen. Den nye avtalen innebærer at:

* En ny tilskuddsordning på 50 millioner kroner skal gi kompensasjon til næringsdrivende fastleger som har mange pasienter på listen som krever mye oppfølging.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.