Byrådet i Oslo vil gi tilbake eiendomsskatt for 2017 også

Økonomi. Byrådet i Oslo foreslår å betale tilbake nær 150 millioner kroner av eiendomsskatten for 2017, i tillegg til 250 millioner kroner for 2016. 
Finansbyråd Robert Steen (Ap) i Oslo ønsker å betale tilbake nær 150 millioner kroner av eiendomsskatten for 2017. Foto: Terje Lien

Nylig konkluderte Høyesterett med at Oslo kommunes vedtak om eiendomsskatt for 2016 var ugyldig. Kommunen økte skattesatsen fra 2 til 3 promille i 2017.

Når byrådet fremmer sak til bystyret om tilbakebetaling for 2016, vil byrådet også foreslå at skattevedtaket fra 2017 rettes. Det vil si at Oslo-borgere får tilbakebetalt differansen mellom 2 og 3 promille i skattesats for dette året.

– Byrådet vil foreslå for bystyret at kommunen retter skattevedtakene fra 2017 slik at skatten for 2017 for boliger og fritidsboliger baserer seg på en skattesats på 2 promille. En slik retting vil medføre en tilbakebetaling av drøyt 148 millioner kroner pluss renter, totalt om lag 150 millioner kroner, sier finansbyråd Robert Steen (Ap).

Høyesterett konkluderte i juni med at kommunen var i sin fulle rett til å innføre en moderat eiendomsskatt for å finansiere velferdsløft. Høyesterett kom imidlertid under dissens til at Oslo kommune hadde oversittet fristen for å skrive ut eiendomsskatt i 2016, og at vedtakene som var omfattet av søksmålet derfor var ugyldige.

I 2016 fulgte det av loven at skattesatsen maksimalt skulle være 2 promille det første året en kommune skrev ut eiendomsskatt. Da 2017 var andre år med eiendomsskatt i Oslo kommune, skrev man i 2017 ut eiendomsskatt på bolig med 3 promille.

Byrådet har avsatt 250 millioner kroner for å ta høyde for en eventuell tilbakebetaling av eiendomsskatt for 2016. Merkostnaden ved at det rettes for 2017 foreslås finansiert ved redusert overføring fra drift til investering i den samme budsjettjusteringssaken som omhandler 2016.

Byrådet vil fremme en sak for bystyret. Første bystyremøte hvor det kan være aktuelt å behandle saken er 4. september.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.