Færre meldinger til barnevernet

Barnevern. For første gang på fem år var det i 2018 en nedgang i antall meldinger til barnevernet.
Det var færre meldinger til barnevernet i 2018 enn i 2017. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

Barnevernet fikk nesten 3 prosent færre meldinger i 2018 enn i 2017.

Flertallet av meldingene kom fra barnevernstjenesten, politi og skole, noe som også har vært tilfellet i tidligere år. Selv om disse tre instansene sto bak mer enn 40 prosent av meldingene i 2018, var det færre meldinger fra hver av dem sammenlignet med 2017, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Meldinger fra asylmottak, Utlendingsdirektoratet (UDI) og innvandringsstyresmakter sto for den største nedgangen. Det var i tillegg en stor prosentvis nedgang i meldinger fra familievernet, krisesenter og psykisk helsevern fra 2017 til 2018.

Helt siden SSB i 2013 startet å innhente tall fra barnevernet, har tallet økt år for år. I 2018 var det for første gang på fem år færre meldinger til barnevernet, noe som inkluderte både de eldste og yngste barna.

Av alle meldingene barnevernet fikk i 2018 ble det i 99 prosent av sakene konkludert innen fristen på sju dager. Dette er som tidligere år.

Men selv om det var færre meldinger til barnevernet, har ikke andelen meldinger som blir lagt bort eller ikke gikk til videre undersøking, blitt lavere. I 2017 og 2018 gjaldt dette omtrent 17 prosent av meldingene.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.