Kommunerevisjon: Barnevernsleder ble utsatt for gjengjeldelse

Jus. Barnevernslederen i Sør-Varanger ble utsatt for gjengjeldelse etter varsling, ifølge revisjonsrapport, som anbefaler at kommunen vurderer oppreisning og erstatning.
Tidligere barnevernsleder Irene Pleym Jakola (t.v.) får i revisjonsrapport støtte for sin varsling, som rådmannen mener kun var et uttrykk for faglig uenighet. Erna Bakken, tidligere barnevernsleder og tillitsvalgt, varslet om de samme forholdene. Arkivfoto: Siri S. Sønstelie, Sør-Varanger Avis

Problemene i barnevernet i Sør-Varanger kom for alvor til overflaten vinteren 2017, da så godt som samtlige ansatte ble sykmeldt. Tjenesten hadde da vært under kontinuerlig tilsyn fra Fylkesmannen i Finnmark siden 2014, og lovbrudd er blitt avdekket i flere tilsynsrapporter, senest i september i fjor.

Forut for sykmeldingene, hadde daværende barnevernsleder Irene Pleym Jakola i november 2016 sendt en e-post til rådmann Nina Bordi Øvergaard – med kopi til Fylkesmannen ­– om at lovkravene til barnevernet ikke kunne oppfylles på grunn av uforsvarlig bemanning.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.