175 Ap-topper med opprop mot AAP-ordningen

Politikk. 175 Ap-ordførere og ordførerkandidater har signert et opprop om arbeidsavklaringspenger, hvor de ber regjeringen reversere AAP-endringene.
Oppropet, som seks Ap-ordførere og kandidater i Vestfold tok initiativ til, er adressert til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). Arkivfoto: Terje Lien

Oppropet, som seks Ap-ordførere og kandidater i Vestfold tok initiativ til, er adressert til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

– Bakgrunnen er så enkel som at jeg synes konsekvensene for folk er så massive, og at regjeringen er så passiv. Jeg klarer ikke sitte å se på det, sier Elin Weggesrud (Ap) til Dagsavisen. Hun er ordfører i Sande og en av kandidatene bak oppropet.

De ønsker at regjeringen skal gå tilbake på endringene som ble vedtatt i 2017, hvor de strammet inn på ordningenes varighet og innførte strengere føringer på forlengelse av ytelsen.

«Endringene har gitt svært uheldige belastninger for den enkelte som er syk og for kommunenes økonomi. Vi er i tillegg svært bekymret for de langsiktige sosialøkonomiske konsekvensene med økende forskjeller på folk», skriver Ap-ordførerne i oppropet.

Politisk rådgiver Fredrik Tronhuus i Arbeids- og sosialdepartementet svarer i en epost på vegne av Hauglie:

– Jeg har tro på at de justeringene som er gjort i regelverket for arbeidsavklaringspenger, vil føre til raskere avklaringer og økt overgang til arbeid. Regjeringen har gitt Nav i oppdrag å igangsette evalueringer av ordningen, og det er for tidlig å si noe om de samlede effektene av regelverksendringene – også om det skulle være utilsiktede konsekvenser av regelverksendringene.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.