Én av fire rådmenn spår driftsunderskudd

Økonomi. Det kan bli mange driftsresultat i minus når kommuneregnskapet for 2019 gjøres opp, viser Kommunal Rapports rådmannsundersøkelse.
Rådmann i Skien, Ole Magnus Stensrud, har meldt fra til bystyret at tjenesteomfanget må reduseres dersom kommunen skal ha nødvendig økonomisk handlingsrom. Foto: Kristine Mellefoss, Skien kommune

Av de rådmennene som spår røde tall for 2019, leverte nesten 75 prosent røde tall også i fjor. Én av kommunene som kan risikere å gå fra pluss til minus, er Skien. Grenland-kommunen kan skilte med solid og forholdsvis stabil driftsmargin de siste fire årene. Nå kan det synes som om det økonomiske bildet er i ferd med å endres.

– Det skal det sies at vi har jobbet litt mer med tallene etter at jeg svarte på den undersøkelsen. Jeg har rapportert til bystyret at det er håp om at vi kommer i balanse, presiserer rådmann Ole Magnus Stensrud.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.