Gjelda vokser mer enn inntektene

Økonomi. Og slik har det stort sett vært i Kommune-Norge de siste ti årene, viser en analyse utført av KS.
Berlevåg har mye vakker natur å by på. Kommunen hadde også intet mindre enn 232.304 kroner i netto lånegjeld per innbygger ved utgangen av 2018. Foto: Patrick da Silva Sæther

Gjeldsgrad er én av tre sentrale indikatorer når kommunenes økonomiske handlingsrom vurderes. Ved utgangen av regnskapsåret 2018 var samlet korrigert netto lånegjeld for Kommune-Norge 366 milliarder kroner. Det er en økning på nesten 30 milliarder sammenlignet med året før. Ifølge KS-analysen er dette «den sterkeste årlige veksten kommunene har hatt i siste 10-årsperiode målt i kroner».

I analysen er korrigert netto lånegjeld definert som langsiktig gjeld fratrukket pensjonsforpliktelser, utlån, ubrukte lånemidler og ubundne investeringsfond.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.