Regjeringen åpner for fleksibel skolestart

Skole. Kommuner bør prøve ut ordninger for fleksibel skolestart for barn. Få barn får benytte seg av denne muligheten i dag, ifølge Kunnskapsdepartementet.
Regjeringen ber kommunene teste ut ordninger for fleksibel skolestart. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Fleksibel skolestart

Grunnskoleopplæring skal til vanlig starte det kalenderåret barnet fyller seks år, jf. opplæringsloven § 2–1 tredje ledd. Loven inneholder tre unntak fra dette utgangspunktet.

* Dersom det etter sakkyndig vurdering er tvil om barnet er kommet tilstrekkelig langt i utviklingen sin til å starte skolen, har barnet rett til å utsette skolestarten ett år dersom foreldrene krever det.

* Etter sakkyndig vurdering og med skriftlig samtykke fra foreldrene kan kommunen i særlige tilfeller vedta å utsette skolestarten ett år.

* Dersom foreldrene søker om det eller samtykker, kan kommunen etter sakkyndig vurdering la et barn starte på skolen ett år tidligere – dersom barnet innen 1. april fyller fem år.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Dagens regelverk gir rom for at barn kan få utsatt eller fremskyndet skolestart, men under 2 prosent av elevene benytter seg av denne muligheten i dag, opplyser departementet.

– Tilpasset opplæring er et sentralt prinsipp i norsk skole. Det er skolen som skal tilpasse seg barna, og ikke barna som skal tilpasse seg skolen. Alle elevene skal ha det trygt og godt på skolen og få best mulig utbytte av opplæringen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Ordningene kan for eksempel være ulike modeller for tidspunkt og praksis rundt barnets skolestart eller fleksibel bruk av personale mellom barnehage og skole. Kommuner kan også ha foreldresamarbeid ved overgang fra barnehage til skole som et særlig satsingsområde, foreslår Sanner.

Utdanningsdirektoratet vil sende ut invitasjon til kommuner om å være med på utprøving av nye modeller for fleksibel skolestart 20. august.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.