Skal styre Norges fattigste og rikeste kommuner

Kommunevalget 2019. – Du snakker ikke med en motløs ordfører, sier Jonas Skrettingland (KrF). Han skal lede Norges fattigste kommune de neste fire årene.
Jonas Skrettingland (KrF) skal lede kommunen som hadde lavest korrigerte frie inntekter i fjor. Men Skrettingland er optimist på vegne av Hå. Foto: Lillian Nordbø / Hå kommune

Sammen med Horten deler Hå jumboplassen på 2018-oversikten over korrigerte frie inntekter (inkludert eiendomsskatt, eiendomsskatt, konsesjons-, kraft- og hjemfallsinntekter og fordel av differensiert arbeidsgiveravgift). Korrigerte frie inntekter er en indikator som gir uttrykk for kommunenes reelle inntektsnivå, hvilket igjen sier noe om kommunenes muligheter til å levere tjenester til sine innbyggere. Hå og Horten ligger begge 11 prosent under landsgjennomsnittet for korrigerte frie inntekter. 

Jonas Skrettingland (KrF) har ledet Hå gjennom fire år. Etter intense forhandlingsrunder er det nå klart at han fortsetter i fire nye.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.