Ville ikke gi selskap ny kontrakt for å rette feil – felt i Kofa

Innkjøp. Selskapet Tromsø kommune mener forårsaket lekkasjer i vannledningsnettet, fikk ikke kontrakt om å rette feilene. De klagde Tromsø inn for Kofa, der kommunen ble felt.
Byggingen av nytt ledningsnett og høydebasseng har så langt gitt Tromsø kommune én rettssak og fellelse i Kofa. I desember skal saken ankebehandles i lagmannsretten. Illustrasjonsfoto: Thorfinn Bekkelund / Samfoto

Høsten 2015 skulle et nytt ledningsanlegg stå klart på Nord-Tromsøya. Da vannledningene ble trykktestet, viste det seg at de lakk. Etter at entreprenøren hadde forsøkt å rette feil uten å lykkes, fikk Tromsø kommune nok. De hevet kontrakten i august 2017 – hvilket endte i tingretten, der Tromsø kommune tapte. 

Våren 2018 skulle Tromsø kommune hyre et firma som kunne tette lekkasjene på ledningsnettet. I konkurransegrunnlaget krevde kommunen at det utbedrede ledningsnettet skulle tåle minimum PN25 driftstrykk. Det skulle også prøvetestes for PN25 + 5 bar testtrykk.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.