Disse prosjektene får tilskudd for å stoppe ekstremisme

Oppvekst. Nå deles ut til sammen 13,6 millioner kroner i tilskudd til lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.
Tilskudd til prosjekter som skal hindre framvekst av fremmedfiendtlighet og hatytringer lokalt er prioritert i årets tildeling. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

I alt 41 prosjekter fordelt på 25 kommuner er tildelt 12,8 millioner kroner i tilskudd til lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. I tillegg får KS Agder 800.000 kroner for videreføring av samarbeidsprosjektet «PLATTFORM».

Oversikten viser at kommunene, i likhet med tidligere år, ønsker å bruke tilskuddet til kompetanseheving for ansatte i førstelinjen. Årets søknader viser også at flere kommuner ser det som hensiktsmessig å samarbeide på tvers av kommunegrensene.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!