Utlyste stillinger

Longyearbyen lokalstyre
Helse- og omsorgsdepartementet
Kommunal Rapport
Bokn kommune

Vil bruke mindre på å forebygge flom og skred

Energi og miljø. Regjeringen setter av 45 millioner kroner til å takle flom og skred, men krymper potten til å forebygge slike hendelser. 
Regjeringen setter for første gang av en egen pott med penger til å håndtere akutte flom og skredhendelser. Bildet er fra flommen i Kristiansand høsten 2017. NTB scanpix.

Totalt vil regjeringen bruke 505 millioner kronene over Olje- og energidepartementets (OEDs) budsjett på tiltak for å forebygge skader som følge av flom og skred. I tillegg kommer 60 millioner kroner til sikringstiltak i Longyearbyen over Justisdepartementets budsjett.

Av de 505 millioner kronene kanaliseres 337 millioner kroner via Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE). Dette er omtrent som i år, når en tar hensyn til lønns- og prisvekst.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.


Ansvarlig redaktør og administrerende direktør: Britt Sofie Hestvik. Kommunal-Rapport.no er redigert på
uavhengig grunnlag og etter de normer og regler som er nedfelt i Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.

Kontaktinformasjon: Boks 1940 Vika, 0125 Oslo. Tlf: 24 13 64 50. E-post: redaksjon@kommunal-rapport.no, abonnement@kommunal-rapport.no.

Utviklet av Ramsalt LabDrupal. Design Nordström Design.