Regjeringen vil bruke 243,6 oljemilliarder neste år

Statsbudsjett. Regjeringen vil bruke 243,6 milliarder kroner av oljefondet neste år, 2,6 milliarder mindre enn i fjor. Det innebærer et uttak på 2,6 prosent av fondets verdi.
Finansminister Siv Jensen (Frp) møtte pressen ved huset sitt mandag morgen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Norsk økonomi er inne i sitt tredje år med konjunkturoppgang. Aktiviteten øker over hele landet og i de fleste næringer. Oppgangen er ventet å fortsette fremover, og veksten i fastlandsøkonomien anslås å ligge høyere enn sin langsiktige trend både i år og neste år, heter det i en pressemelding fra Finansdepartementet.

Ned 0,2 prosentpoeng

I regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2020 er bruken av oljeinntekter redusert med 0,2 prosentpoeng fra 2019, målt som andel av verdiskapingen i fastlandsøkonomien. Bruken anslås til 243,6 milliarder kroner. Det tilsvarer 2,6 prosent av den anslåtte verdien i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året.

Departementet understreker at bedringen i arbeidsmarkedet fortsetter.

– Stadig flere kommer i jobb. Bare det siste året er 50 000 flere personer kommet i jobb. Av disse er fire av fem kommet i privat sektor. Den registrerte ledigheten har ikke vært lavere på ti år, skriver departementet.

Redusert ledighet

I Nasjonalbudsjettet for 2020 anslås den registrerte ledigheten å avta fra 2,2 prosent i år til 2,1 prosent neste år.

Regjeringen venter en vekst på bruttonasjonalproduktet på 2,5 prosent i 2020, mot 2,7 prosent i 2018 og 2,2 prosent i 2018.

Disse nøkkeltallene fra forslaget til statsbudsjett og nasjonalbudsjettet presenteres allerede på morgenen fordi de kan være markedssensitive.

Fakta om nøkkeltall i statsbudsjettet for 2020

Fjorårets tall i parentes.

* Foreslått oljepengebruk i 2020 (strukturelt oljekorrigert underskudd): 243,6 milliarder kroner (246,2). 2,6 milliarder kroner mindre enn i fjor.

* Uttak i prosent fra oljefondet (Statens pensjonsfond utland): 2,6 prosent (2,9)

* Budsjettets virkning på norsk økonomi (budsjettimpulsen): -0,2 (0,5): Negativ virkning.

* Sysselsetting: Ventet opp 1,0 prosent i 2020 (1,6)

* Ventet ledighetstall i 2020 (SSB/AKU): 3,4 prosent av arbeidsstyrken (3,5)

* Ventede ledighetstall i 2019 (Nav): 2,1 prosent (2,2 )

* Samlet verdiskapning i Fastlands-Norge (BNP Fastlands-Norge): Produksjonen av mengden varer og tjenester er ventet å øke med 2,5 prosent i 2020. (2,7)

Legges fram klokka 10

Utvalgte hovedtall og nøkkeltall i Nasjonalbudsjettet 2020 publiseres klokka 8 mandag, mens budsjettdokumentene er tilgjengelige fra klokka 10. Klokka 10 starter også Jensens framlegging i Stortinget.

På spørsmål om noen kommer til å bli skuffet, svarte finansminister Siv Jensen slik:

– Det er alltid noen som ønsker seg mer penger til et formål. Vi må huske på at når det går godt i Norge, så betyr det at norsk økonomi vokser. Så vi kommer til å kunne bruke mer penger på mange ting, men vi må også passe på at vi ikke bruker for mye penger, rett og slett fordi det kommer til å bety at konkurranseevnen til bedriftene våre kan settes i fare. Det er ikke en god idé når vi skal sørge for at flest mulig kommer i jobb.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!