Fylkesmann ber om ny konsekvensutredning for Vardafjellet

Energi og miljø. Risikoen for at hubroen kan bli skadelidende, støypåvirkning for folk i nærområdet og skyggekast er blant grunnene til at Fylkesmannen i Rogaland nå ber om ny konsekvensutredning for Vardafjellet vindkraftverk i Sandnes.
Fylkesmannen i Rogaland finner ingen avbøtende tiltak for hubro i miljø-, transport- og anleggsplanen for Vardafjellet vindkraftverk, samtidig som Fylkesmannen mener det ikke er tvil om at hubroen benytter området hvor vindkraftverket er planlagt. Foto: Roy Mangersnes, NN/Samfoto

Ønsket om ny konsekvensutredning kommer i forbindelse med at Nordisk Vindkraft AS har søkt om å flytte en nettstasjon og endre detaljplanen for Vardafjellet vindkraftverk.

NVE ga konsesjon for vindkraftverket i 2014, en detaljplan ble godkjent i 2018, og i etterkant har Vardafjellet vindkraft fått godkjenning fra NVE til å endre planen til færre og større turbiner. Nå søker vindkraftverket om endre turbintype fordi den tiltenkte leverandøren har gått konkurs. Totalhøyden for turbinene det nå søkes om, er den samme som NVE tidligere har godkjent.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.