Sykehjem har hatt lovstridig praksis, er pilotkommune for trygghet

Helse. Et tilsyn avdekket at Eidskog Helsetun rutinemessig ikke gjør forsøk på å gjenopplive pasienter. Kommunen er én av Helsedirektoratets pilotkommuner for trygge sykehjemstjenester.
Eidskog er én av fire kommuner som er Helsedirektoratets pilotkommuner for trygge sykehjemstjenester. Nylig avdekket Fylkesmannen at kommunen har lovstridig praksis på sykehjemmet. Foto: Magnus K. Bjørke

– Tryggheten til brukere og pasienter er naturligvis særdeles viktig, og alle kommuner skal ha rutiner for å sikre tryggheten i sine tjenester. Det er ikke naturlig at vi kommenterer hvordan Helsetilsynet har vurdert rutinene før tilsynet er endelig avsluttet, sier avdelingsdirektør Helga Katharina Haug i Helsedirektoratet.

Prosjektet «Trygghetsstandarden» ble gjennomført i perioden november 2016 til juni 2018, og de utvalgte kommunene var Kristiansund, Sortland, Tromsø og Eidskog. Ifølge Eidskog kommune viste sluttevalueringen av prosjektet at det hadde gitt kvalitetsforbedring på alle områder.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.