KS: – Det haster med å øke støtten til elferjer

Energi og miljø. Regjeringen må raskt på plass en økonomisk støtteordning for fylkeskommuner som går foran med overgang til elektriske ferjer, mener KS.
– Møre og Romsdal og Vestland fylkeskommuner har solid dokumentasjon på at de ikke er kompensert for de faktiske merutgiftene ved å gå over til elferjer, sier KS-direktør Helge Eide. Foto: Magnus K. Bjørke

– Fylker som går foran i å kutte klimautslipp fra ferjer og hurtigbåter, påtar seg en betydelig økt driftskostnad som de ikke er kompensert for. Vi mener at dokumenterte merutgifter knyttet til det grønne skiftet bør kompenseres, sier områdedirektør for interessepolitikk Helge Eide i KS til Kommunal Rapport.

I et brev til samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) 6. desember i fjor, advarte KS om at merkostnader knyttet til elferjer vil resultere i redusert rutetilbud og økte billettpriser, og at dette vil føre til protester og demonstrasjoner, økte kostnader for næringslivet og innsnevrede arbeidsmarkedsregioner.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!