Frykter ny finansiering av private barnehager

Administrasjon. Kommuner som har svart på Kunnskapsdepartementets forslag om endringer i tilskudd til private barnehager, advarer sterkt mot forslaget.
Forslaget innebærer at alle private barnehager få økt tilskudd i minst to år, uavhengig om de øker den pedagogiske bemanningen eller ikke, advarer kommuner som har svart på høringen. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Hvis denne ordningen blir vedtatt, vil dette medføre en forskjellsbehandling av private og kommunale barnehager i de privates favør, skriver Østre Toten kommune i sitt høringssvar til direktoratet.

Bakgrunnen for høringsforslaget er at regjeringen øremerket 172 millioner i statsbudsjettet for å øke antall pedagoger i barnehagene. I justert nasjonalbudsjett i vår ble pengene flyttet over til kommunerammen, det vil si potten der kommunene selv disponerer pengene.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.