Ver «varsam» med hermeteikn

Språkspalta. Ikkje bruk hermeteikn i utide. Det kan forvirre lesarane og skape tvil om kva du meiner.
Agnar Kaarbø. Foto: Terje Lien

Å ramme inn ord eller setningar med dette teiknet kan vere nødvendig, nokon gong freistande, men ikkje alltid lurt. I årsrapporten for 2016 frå Ørsta kommune har rådmannen latt seg freiste. Eg kjem attende til det.

Hermeteikn har fleire funksjonar. Først og fremst skal det markere ordrette sitat. Til dømes direkte tale. «Kor stor er budsjettsprekken?» spurte ordføraren. Teikna blir også brukt når skribenten siterer ei setning eller eit avsnitt henta frå ein rapport.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.