Rundt 2.000 flere Nav-ansatte ti år etter reform

Administrasjon. Ti år etter at Nav-reformen skulle skape en mer effektiv etat, er antall årsverk i Nav økt med drøyt 2.000, ifølge Aftenposten.
Det har blitt langt flere ansatte i Nav etter reformen. Arkivfoto

Økt effektivitet var ett av tre mål med den store reformen for ti år siden, skriver Aftenpostenog viser blant annet til teksten i reformforslaget fra regjeringen til Stortinget:

«Regjeringens forslag til organisasjonsreform vil også kunne gi betydelige administrative effektiviseringsgevinster på lengre sikt». Det vises blant annet til kontorstruktur, stordriftsfordeler, ledelse og administrasjon, arealutnyttelse og mindre dobbeltarbeid. En oversikt avisen har bedt Nav om, viser at det i dag er 13.620 Nav-årsverk, 1.522 flere enn før sammenslåingen. I tillegg er rundt 600 ansatte flyttet over til Helfo i forbindelse med at oppgaver ble overført dit.

Det gir en fasit på 2.122 flere ansatte, ifølge avisen, mens etaten selv opererer med drøyt 1.500. Men det er ikke nødvendigvis noen motsetning mellom økt effektivitet og flere ansatte, forklarer økonomi- og styringsdirektør Geir Axelsen.

– Selv om vi er blitt flere ansatte, har både antall brukere og oppgavemengden økt mer enn antall årsverk. Våre ansatte gjør altså mer, for flere brukere, nå. Det betyr at vi jobber mer effektivt enn før. 

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.