Hvor mange pensjonister har kommunen din fått?

Administrasjon. Hvaler kommune i Østfold har hatt 54 prosent økning av alderspensjonister de siste fem årene. Det er den største prosentvise økningen i landet. Hvor ligger din kommune?

Mannfolka i dugnadsgjengen i Hvaler kulturvernforening er friske pensjonister som gjør stor dugnadsinnsats for kommunens kulturminner. De er også med og bygger kystledhytter og etablerer et utendørs amfi i et gammelt steinbrudd.

Friske pensjonister er en berikelse for kommunen, men kommunen forbereder seg på den dagen de trenger omsorgstjenester. Mange bosetter seg i kystkommunen fra de er 55 år og oppover. I tillegg har kommunen mange hyttefolk som også er eldre, og som krever tjenester fra hjemmesykepleien i ferien. Kommunen ønsker seg unge og barnefamilier for å balansere befolkningssammensetningen. Hvaler har ca. 4.500 fastboende.

På landsbasis har antall personer over 67 år økt med 23 prosent de siste fem årene.

Tabellen under viser en oversikt over endring i antall alderspensjonister fra 2012-2017

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.