Advarer mot massivt informasjonstap

Administrasjon. 54 prosent av kommunene har aldri lagret bevaringsverdig elektronisk informasjon på et sikkert sted. Det har betydning for blant annet erstatningskrav mot barnevern og skoler, advarer Arkivverket.
Kritisk informasjon for hver enkelt innbygger står i fare for å gå tapt, advarer Arkivverket. Foto: BERRE

– Vi forventer at den halvparten kommunale politikere og byråkrati som ennå ikke har gjort det, gjør det som er best for innbyggerne. Det er å sørge for rettssikkerhet, etterprøvbarhet, retten til innsyn og i ytterste konsekvens tilliten til forvaltningen, sier fagdirektør Kjetil Reithaug i Arkivverket.

Riksarkivaren samler inn, bearbeider og publiserer hvert år data fra arkivsektoren. Undersøkelser i år viser at 54 prosent av landets kommuner aldri har tatt uttrekk fra sine bevaringsverdige elektroniske systemer.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.