Fylkesmannen vil bygge opp tilliten til det offentlige i Tysfjord

Administrasjon. Det har vært mangel på tillit mellom enkelte miljøer i Tysfjord og offentlige myndigheter. – Det har bidratt til tausheten, sier fylkesmann Hill-Marta Solberg.
Fylkesmann Hill-Martha Solberg i Nordland mener politiet har gjort en god og grundig jobb med å etterforske overgrepssakene i Tysfjord. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Fylkesmannen koordinerer tiltakene som regjeringen har gitt støtte til for å bedre situasjonen og forebygge nye overgrep.

– Det retter seg mot ansatte i barnehager, skoler og helsevesen, hele Tysfjord-samfunnet. Man jobber med å bygge opp tillit, for det har vært et problem at det har vært mangel på tillit mellom offentlige myndigheter og enkelte miljøer. Det har bidratt til taushetskulturen, sier Solberg, som understreker at politiets bidrag også er viktig i dette.

På spørsmål om den læstadianske menigheten er en del av oppfølgingsprosjektet, svarer Solberg:

– De er for så vidt en del av dette arbeidet, men de har også jobbet med det selv etter at saken er kommet fram.

Menighetens egne retningslinjer har blitt kritisert. Her het det at mistanke om overgrep skulle meldes til predikantene, som så skulle vurdere om det skulle meldes til politiet eller barnevernet.

– Det er helt klart at dette religiøse samfunnet må ta inn over seg det som er samfunnets regler og jobbe etter det. Det tror jeg de er i ferd med å gjøre, sier Solberg.

Fylkesmannen har hatt tilsyn med Tysfjord kommune i kjølvannet av avsløringen av de mange overgrepssakene.

– Vi fant avvik i oppvekstsektoren. Det var ikke gode nok systemer for å melde opp til ledelsen. Ledelsen i kommunen hadde ikke god nok kontroll, sier Solberg, som opplyser at kommunen har fått pålegg om å lage bedre systemer.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.