Betalte 850.000 kr i mobbeerstatning

Administrasjon. En tidligere elev i Bjerkreim har fått utbetalt 850.000 kroner i erstatning for varig skade etter mobbing. Fortsatt står kommunen overfor krav fra fem elever.
Rådmann Ørjan Daltveit har betalt erstatning til én elev, men kan ikke svare på hva som skjer i sakene til fire som fremmet krav i 2015. Foto: Keth Odland, Dalane Tidende

Av avtalen, som Kommunal Rapport har fått innsyn i, framgår det at det er blitt utarbeidet en spesialisterklæring som viser at den tidligere eleven er påført varig skade som følge av mobbingen.

Kommunen erkjenner erstatningsansvar med bakgrunn i denne erklæringen, og tilkjenner vedkommende erstatning på 850.000 kroner og dekker alle advokatkostnader i forbindelse med saken.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.