Skjulte kritikk fra postlista

Åpenhet. Tingvoll kommune har ved flere anledninger unnlatt å legge ut «ubehagelige» dokumenter på postlistene, viser en forvaltningsrevisjon.
I tre betente saker fant revisjonen at administrasjonen i Tingvoll hadde unnlatt å gjøre dokumenter med kritikk tilgjengelige for allmennheten. Illustrasjonsfoto: Magnus K. Bjørke

Kontrollutvalget i Tingvoll ba i vinter Møre og Romsdal revisjon IKS se spesielt på tre saker som har vært omdiskutert i Tingvoll; den såkalte konfliktsaken, tilsynssaken og biobrenselsaken. Nå foreligger revisjonsrapporten. Dypdykket i disse tre sakene viser at:

«Vår gjennomgang av kontrollutvalgets tre utvalgte saker viser at kommunen også holder unna anna dokumenter som kan oppleves som «ubehagelige». Om dette er bevisst handling eller mangel på kunnskap om journalføring og offentlighetskrav er vi noe usikker på», heter det i rapporten, som først ble omtalt i Tidens Krav (ekstern lenke).

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.