5 prosent av befolkningen avgjør målform

Administrasjon. Nynorsk må være tjenestemål hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark selv om antall innbyggere i nynorskkommunene bare utgjør cirka 5 prosent av det totale innbyggertallet i regionen.
Fylkesmann Per Arne Olsen i Vestfold og Telemark sier embetet vil forholde seg til departementets avgjørelse. Foto: Eivor Eriksen / Fotofolk

Det er nemlig antallet kommuner som har valgt målform, som er avgjørende for hvilken målform Fylkesmannen skal benytte. I et brev fra Fylkesmannen til Kommunaldepartementet heter det at fra 1. januar neste år er det et flertall av kommuner i regionen som har valgt målform, og et flertall av disse igjen er nynorskkommuner. Samtidig er det slik at de åtte nynorskkommunene i Telemark bare omfatter cirka 22.000 innbyggere eller om lag 5 prosent av innbyggerne i Vestfold og Telemark. De seks bokmålskommunene i Vestfold har cirka 247.000 innbyggere.

Fram til nå har Fylkesmannen i Vestfold hatt bokmål som tjenestmål og Fylkesmannen i Telemark har vært språknøytral. Fylkesmannsembetene i Vestfold og Telemark ble slått sammen fra 1. januar i år, og denne sammenslåingen sammen med kommunesammenslåingene neste år reiser spørsmålet om fylkesmannsembetet skal være nøytralt, eller om det er nynorsk eller bokmål som skal benyttes. Fylkesmann Per Arne Olsen ba Kommunaldepartementet om en avklaring.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.