Vil at også kommunale selskaper må følge arkivloven

Administrasjon. Alle selvstendige offentlige virksomheter bør omfattes av arkivloven, mener utvalg, som også foreslår flere tiltak for å hindre «digital demens».  
Utvalgsleder Christian Reusch overleverte utredningen om ny arkivlov til kulturminister Trine Skei Grande (V) og statssekretær Paul Chaffey (H) i Kommunaldepartementet via SMS. Foto: Terje Lien

Arkivlovutvalget la i dag, tirsdag, fram sin utredning med utkast til en ny lov (ekstern lenke) som skal erstatte arkivloven fra 1992. 

Dagens arkivlov har et virkeområde som er smalere enn både offentlighetsloven og forvaltningsloven. Den viktigste forskjellen er at private rettssubjekter ikke omfattes selv om de blir styrt av det offentlige. Dette kan det nå altså bli en slutt på. Også interkommunale selskaper og andre virksomheter der det offentlige eier mer enn 50 prosent skal omfattes av loven, foreslås det.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.