Ble refset i tilsyn, leide advokat for å kritisere Fylkesmannens forvaltningsskikk

Administrasjon. Eidskog kommune reagerer kraftig på at Fylkesmannen mener at de har «tuklet» med dokumentene i et tilsyn. Kommunen har leid inn advokat for å klage på «mistenkeliggjøringen».
Eidskog kommune er kritisk til Fylkesmannens forvaltningsskikk i et tilsyn med sykehjemmet. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

«Kommunen kan vanskelig se at ovennevnte mistenkeliggjøring er i samsvar med god forvaltningsskikk», skriver advokat Jørgen Heier i advokatfirmaet Campbell & Co.

Et dødsfall ved Eidskog Helsetun førte til at Fylkesmannen gjennomførte et tilsyn, og undersøkelsene avdekket at en avdeling på sykehjemmet rutinemessig ikke forsøker å gjenopplive pasienter.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.