Eidskog «klager» Fylkesmannen inn til departementet: – Saken er viktig for mange kommuner

Administrasjon. Eidskog kommune ber departementet om å oppheve Fylkesmannens vedtak i varslingssaken. Kommunens advokat anmoder om at klagen blir prioritert.
KS-advokat Geir Winters mener at det er alvorlige feil i Fylkesmannens vedtak i varslingssaken i Eidskog. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

«Etter mitt og min kollega, advokat Øyvind Renslos syn, er fylkesmannens vedtak beheftet med alvorlige feil», skriver KS-advokat Geir S. Winters på vegne av Eidskog kommune til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I midten av oktober opphevet Fylkesmannen et vedtak kommunestyret i Eidskog fattet i forbindelse med varslingssaken i mai. Fylkesmannen konkluderte nemlig med at rådmannen er inhabil i saken, og dermed er vedtaket ugyldig.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.