Arkivverket gir opp Trondheim kommune

Administrasjon. Mangler påpekt tilbake i 2018 er ennå ikke ordnet opp i. Nå gir Arkivverket opp og varsler Fylkesmannen.
Avdelingsdirektør Espen Sjøvoll (bildet) har sammen med fagdirektør Kjetil Reithaug signert brevet fra Arkivverket hvor Trondheim kommune også blir minnet om at det er kommunen selv som har ansvaret for å ha et arkivhold i tråd med lov og forskrifter. Foto: Terje Lien

Arkivverket kom på tilsyn til Trondheim i april 2018 for å se hvordan det sto til med arkivholdet i kommunen. Kommunen var da i sving for å få sammenslåingen med Klæbu kommune på plass, og Arkivverket ga kommunen ros fordi de hadde stor bevissthet om at det var behov for ekstra innsats med arkivene i forbindelse med sammenslåingen. Trondheim og Klæbu samarbeidet tett med tanke på å skaffe nye fellessystemer og digitalisere arbeidsprosesser. 

Men tross mye godt arbeid gikk heller ikke Trondheim fri for pålegg fra Arkivverket. Da den endelige tilsynsrapporten ble oversendt kommunen i august 2018, inneholdt den fire pålegg som kommunen ble bedt om å ordne opp i.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.