Hva er dette?

Få gratis analyse: Hvor mye kan dere spare uten Citrix?

 
Hva er dette?

Kommunal Rapports redaksjon har ingen rolle i å lage dette innholdet. Kommunal Rapport er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Dersom du mener dette skillet er utydelig i denne annonsen eller andre annonser i Kommunal Rapports nettavis, vil vi gjerne at du forteller oss det på epost til fred@kommunal-rapport.no

Norske kommuner avhenger i stor grad av kostbar programvare. Vi tilbyr en analyse som gir svar på hva dere ikke trenger å betale for i årene som kommer.

I første halvår 2018 kommer nye løsninger som begrenser kommunens behov for kostbare lisenser, og da særlig til å levere ut programvare til kommunens ansatte. I tillegg kommer funksjoner som gjør det enklere å standardisere, forenkle og forbedre hele kommunens IT-tilnærming – som er særlig relevant for små og mellomstore kommuner.

Amesto Firstpoint tilbyr 10 kommuner gratis kartlegging av deres behov for lisenser i årene som kommer. Kartleggingen tilbys etter «først til mølla» prinsippet. Dere får bedre innsikt i:

  • Hva dere har
  • Hva dere vil trenge
  • Nye smarte funksjoner som kommer 
  • Hvilke lisenser dere behøver til distribusjon i fremtiden
  • Økonomiske kalkyler

Møtet kan tas på telefon. Deretter vil vi bruke to uker før vi presenterer vår analyse.

Det er ingen skjulte kostnader forbundet med kartleggingen, og rådene som gis vil være uforpliktede og gratis.

Vil du ha en gratis rapport som kartlegger kommunens Citrix-behov i fremtiden? Les mer og ta kontakt her

Innholdet på denne siden er en annonse

Kommunal Rapports redaksjon har ingen rolle i å lage dette innholdet. Kommunal Rapport er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Dersom du mener dette skillet er utydelig i denne annonsen eller andre annonser i Kommunal Rapports nettavis, vil vi gjerne at du forteller oss det på epost til fred@kommunal-rapport.no.

Flere artikler fra

Amesto Firstpoint AS