Annonse
Hva er dette?
Thomas Johansen, tjenesteleder for økonomitjenesten i Tromsø kommune, ønsker et system som gir bedre forutsigbarhet og reduserte sårbarheter.

Bytter ut regnearket med økonomiplan på nett

 
Hva er dette?

Kommunal Rapports redaksjon har ingen rolle i å lage dette innholdet. Kommunal Rapport er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Dersom du mener dette skillet er utydelig i denne annonsen eller andre annonser i Kommunal Rapports nettavis, vil vi gjerne at du forteller oss det på epost til fred@kommunal-rapport.no

Reduserer sårbarheten ved å fjerne versjonsmylderet, øker muligheten for samhandling på nett og får en mer effektiv dokumentproduksjon.

OM ANNONSØREN

  • Framsikt er et programvareselskap som sikter seg inn mot kommunal sektor.
  • De tilbyr verktøy for analyse, budsjettering, Økonomiplanlegging og virksomhetsstyring.
  • Produktene deres er utviklet i tett samarbeid med norske kommuner og Innovasjon Norge.

Les mer: www.framsikt.no

Tromsø kommune har lenge brukt frittstående Excel-ark og Word-dokument i sin budsjettprosess. Utfordringene og sårbarhetene har vært mange.

– Regneark har gått i arv når medarbeidere slutter. Noen har lagt inn særegne formler og enkelte formelfeil har fått lov til å følge med på lasset. Det har vært mye å være obs på, sier Thomas Johansen, tjenesteleder for økonomitjenesten i Tromsø kommune.

Vil du vite mer om verktøyene Framsikt tilbyr? Sjekk de ut her

Kommunen fikk etterhvert et behov for å redusere antall sårbarheter i budsjettprosessen.

– Et eksempel er at det fort eksisterte flere versjoner av samme dokument og at det ble veldig vanskelig å holde oversikt over hvilket som var det sist oppdaterte. Med en skybasert tjeneste ble det enklere å følge arbeidsflyten, forklarer Johansen.

Fra å ha frittstående regneark som grunnlag og fundament for hele Tromsø kommunes budsjett har kommunen, i et prøveår, flytter over til skyen. Det åpner for at flere brukere direkte kan involveres i budsjettprosessen.

– Vi har lenge ønsket å involvere flere folk inn i disse prosessene. I dag har det stort sett vært en eller to personer som jobber med dokumentene. Dette ønsker vi å endre på, sier Johansen som peker på at også dette er et moment som bidrar til å redusere sårbarheten ved at flere kan steppe inn ved behov.

Et annet viktig moment er dokumentasjonen i ettertid.

Uten dokumentasjon er ikke byråkratiet ivaretatt. Underveis i en budsjettprosess tar man avgjørelser løpende. Et verktøy som sikrer bedre sporbarhet, også etter at prosessen er ferdig, er viktig å ha på plass, sier tjenestelederen.

Pilot

Tromsø kommune tok i bruk Framsikt i våren 2016 og er således en av flere pilotkommuner.

– Våre behov har vært der en stund og var på jakt etter et system som kan fylle disse behovene. Gjennom prøveåret fikk vi dekket mange av våre krav selv om dette er var et pågående utviklingsprosjekt. Vi valgte vinteren 2017 å fortsette pilotsamarbeidet med Framsikt og vil i 2017 også bruke Framsikt til rapportering. Dette er en god erfaring som vi tar med oss, når vi skal vurdere hvilket verktøy som er best for vår kommune. 

Kobler seg til

Mange norske kommuner som Tromsø har hatt regneark-modeller for økonomiplanlegging.

– God logikk, men veldig sårbart. Vi har med Framsikt «satt strøm» på regnearkene. Alle sammenhengene er ivaretatt, men i en robust webløsning hvor man med kontroll effektivt kan jobbe sammen. Alle tall er alltid oppdatert, sier Halvor Walla, daglig leder i Framsikt.

Han viser til det har vært viktig for Framsikt å gi kommunene så god kontroll på totalproduktet som mulig.

– Det har med Framsikt vært viktig å gi kommuner kontroll på tallene samtidig som vi gjør det mulig å arbeide med mål og tekstinnhold i økonomiplanen. Dokument- og webinnhold produseres automatisk gjennom hele prosessen. Dette sparer tid og øker kvalitet. særlig når det skjer endringer, fortsetter Walla som oppfordrer kommuner til å ta en uforpliktende prat om hvordan de best bør rigge seg for fremtiden.

Det er i dag 20 kommuner som bruker økonomiplanmodulen fra Framsikt.

 

Innholdet på denne siden er en annonse

Kommunal Rapports redaksjon har ingen rolle i å lage dette innholdet. Kommunal Rapport er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Dersom du mener dette skillet er utydelig i denne annonsen eller andre annonser i Kommunal Rapports nettavis, vil vi gjerne at du forteller oss det på epost til fred@kommunal-rapport.no.

Flere artikler fra

Framsikt