Annonse
Hva er dette?
Annika Wallenskog

Sverige står i en befolkningskrise   

 
Hva er dette?

Kommunal Rapports redaksjon har ingen rolle i å lage dette innholdet. Kommunal Rapport er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Dersom du mener dette skillet er utydelig i denne annonsen eller andre annonser i Kommunal Rapports nettavis, vil vi gjerne at du forteller oss det på epost til fred@kommunal-rapport.no

Det er ikke først og fremst mangel på penger som uroer Annika Wallenskog, sjeføkonom for Sveriges interesseorganisasjon for kommuner, regioner og landsting. Det er mangelen på mennesker som skal ta hånd om barn og eldre i årene som kommer. 

Hør Annika Wallenskog på KOMØK-konferansen: 

- Den største oppgaven for svenske kommuner er å rekruttere flere mennesker. Befolkningen blir stadig eldre i årene som kommer, sier Annika Wallenskog. Hun har vært sjeføkonom i SKL, KS’ søsterorganisasjon, siden 2016 og har tidligere jobbet med økonomi i flere kommuner og landsting. 

Wallenskog blir urolig når hun tenker på alle de nye kommuneansatte som må rekrutteres. 

Sverige er et land med stor befolkningsvekst. Det svenske statistiske byrået anslår at den svenske befolkningen vil øke med tre millioner innen 2060. Antallet skolebarn øker kraftig og det blir stadig flere eldre. I 2045 antas det at det finnes over èn million mennesker i Sverige som er 80 år eller eldre. 

- For å ta hånd om dem trenger vi 200.000 flere ansatte de neste ti årene i kommuner og landsting i Sverige, sier Wallenskog. 

Staten må bidra 
- Vi forventer at behovet for velferd øker betydelig raskere enn skatteinntektene allerede nå, sier sjeføkonomen.  

Wallenskog etterlyser mer penger fra staten for å løse dette. SKL har regnet ut at for å dekke de økte velferdsutgiftene mangler de svenske kommunene omkring 59 milliarder kroner. Svenske landsting og regioner, som har ansvaret for sykehus i Sverige, må investere minst 40 milliarder til renovering og nybygg. 

Hun er kritisk til at bruken av øremerkede midler har økt i Sverige. 

- Per i dag er det 145 ulike statsbidrag. Det er forvirrende for kommunene og gir unødvendig mye administrasjon. Flere kommuner har ansatt en person som kun jobber med øremerkede midler. Vi ønsker at staten skal forstå at dette ikke bidrar til gode tjenester, sier Wallenskog. 

Et hardt press på kommunene
For tre år siden kom det en strøm av flyktninger til Europa. Sverige tok imot langt flere enn Norge. Totalt ønsket Sverige 240.000 flyktninger velkommen til landet i 2014 og 2015. 

- Det kom omtrent en kvart million flyktninger til Sverige på kort tid. Svenske kommuner solgte unna eiendom for å bygge boliger til de nyankomne og fikk støtte av staten for antall flyktninger, sier Wallenskog. 

Dette bidro til en vekst for de svenske kommunene totalt og fjoråret ble det beste året for svenske kommuner noensinne. Samtidig viste tall fra Migrationsverket samme år at svært få av de nyankomne hadde fått seg jobb.

- Dette legger et hardt press på kommunene, som må sørge for skole og bolig. Også i Sverige har kommunene har også ansvar for ensomme mindreårige som krever ekstra oppfølging og ressurser. De store utgiftene vil komme etter hvert, sier Wallenskog. 

Uten oljefond
Norge hentet 225,6 milliarder fra Oljefondet for å få statsbudsjettet til å gå opp i 2017. Det betyr at 17,2 prosent av budsjettet dekkes av oljepenger. 

- Vi har ikke oljefond, men svenske kommuner har mulighet til å øke skatten hvis de trenger mer penger, sier Wallenskog. 

Hun er opptatt av at kommunene må klare seg selv. 

- Veldig få av våre kommuner går med underskudd. Det finnes heller ikke noe system  slik dere har med ROBEK i Norge. Det er nok en større nøkternhet og forståelse for at pengene tar slutt, sier hun. 

Hun mener at norske og svenske kommuner har mye til felles når det gjelder økonomi og finansiering, men at også de to nabolandene deler de samme utfordringene knyttet til eldrebølgen. De nordiske kommunene må løfte er digitalisering og velferdsteknologi. 

- Det er noen mørke skyer på himmelen og høykonjukturen vi ser i dag vil ta slutt. Vi må løse de samme utfordringene. De norske oljepengene kan ikke løse fremtidens utfordringer, sier Wallenskog. 

http://ks.event123.no/KS/KOMOK2018/

Innholdet på denne siden er en annonse

Kommunal Rapports redaksjon har ingen rolle i å lage dette innholdet. Kommunal Rapport er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Dersom du mener dette skillet er utydelig i denne annonsen eller andre annonser i Kommunal Rapports nettavis, vil vi gjerne at du forteller oss det på epost til fred@kommunal-rapport.no.

Flere artikler fra

KomØk18