KLP

KLP Annonse

Kan tydelig ledelse redusere sykefraværet?

Funnene fra KLP-støttet forskning ved Sørlandet sykehus er oppsiktsvekkende: sykefraværet ble redusert når avdelingen jobbet med holdninger, kultur og bedre organisering av arbeidet. På en avdeling falt sykefraværet fra 18 til 6 prosent.