KS

KS Annonse

FRA ØDE PLASS TIL LIVLIG OASE

Helt siden Anne Kristensen (94) flyttet inn i blokka for 26 år siden, har hun hatt utsikt til en asfaltert, øde ballplass. Nå er området forvandlet til en oase.