KS

KS Annonse

Spektakulær arkitektur som inkluderer alle

Stovnertårnet i Oslo og Midgardsormen bru på Jæren viser at idealet om et samfunn der alle kan delta på lik linje, kan gi inspirasjon til spektakulær arkitektur med opplevelseskvaliteter for hele befolkningen.