Riksrevisjonen: Alvorlige mangler ved praktisering av åpenhet

Åpenhet. Departementer og statlig virksomhet somler, slurver og er for restriktive med praktiseringen av åpenhet og arkivering, viser en gjennomgang fra Riksrevisjonen.
Riksrevisor Per-Kristian Foss frykter at manglende og utilstrekkelig åpenhet i statsforvaltningen kan bidra til å uthule offentlighetsprinsippet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Få andre land har lovfestet en så omfattende offentlighet og rett til innsyn i dokumenter, men det svikter i praktiseringen. Det skyldes både manglende kunnskap og lite brukervennlige arkivsystemer, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Riksrevisjonen har kartlagt statsforvaltningens praksis med arkivering og journalføring av offentlige saksdokumenter. De har også sjekket om det legges til rette for innsyn.

Praksisen er manglende og utilstrekkelig, og dette har stort omfang, konkluderer Foss.

– Grunnloven fastsetter rett til innsyn i statens dokumenter og pålegger myndighetene å «legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale». Dette forutsetter at dokumenter blir arkivert og journalført. God arkivering og forvaltning av informasjon bidrar også til effektiv drift i forvaltningen, sier han.

Mange departementer og statlige virksomheter verken arkiverer eller journalfører betydelige mengder arkivpliktige dokumenter. De blir dermed ikke offentlig kjent og utilgjengelig for innsyn.

I tillegg forhåndsunntas dokumenter fra innsyn oftere enn forutsatt, og søknader om innsyn blir avslått i større grad enn det er grunnlag for, viser gjennomgangen.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.