Ønsker å bli pålagt arkivplikt

Åpenhet. Seks av ti interkommunale selskaper ønsker arkivplikt, slik kommunene har. – Oppløftende, mener fagdirektør Kjetil Reithaug i Arkivverket.
Fagdirektør Kjetil Reithaug synes det er positivt at seks av ti interkommunale selskaper selv ser behov for å bli underlagt arkivlovens regler. Foto: Arkivverket

Vel seks av ti selskaper ønsker ikke lenger å være fritatt fra arkivplikten, slik de er etter dagens arkivlov. Det viser en undersøkelse Kommunal Rapport har gjennomført blant interkommunale selskaper. Undersøkelsen omfatter 242 selskaper, og vi har fått svar fra 85 – en tredel.

24 prosent mener interkommunale selskaper bør få arkivplikt helt på linje med kommunene. 38 prosent mener de «i hovedsak» bør ilegges samme arkivplikt. 13 prosent svarer nei, mens 27 prosent er usikre.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.