Lenviksaken

Finner ikke dokumenter: - Brudd på arkiv­plikten

Åpenhet. Flere innsynsbegjæringer til Lenvik kommune er blitt besvart med at kommunen ikke finner dokumentene. - Omfattende brudd på arkiveringsplikten, mener jussprofessor.
24.5 2017 10:20

Mai i granskingens tegn i Lenvik

Innkjøp. Her er hovedpunktene i saken om innkjøp av helsetjenester i Lenvik, der et firma hvor rådmannens sønn var involvert, fikk utbetalt nær 15 millioner kroner over 3,5 år.
24.5 2017 10:16

Rådmann sa nei til å forlenge åremålet

Åpenhet. Ordføreren innkalte Lenviks gruppeledere og partiledere til «sonderingsmøte» om rådmannens ansettelsesforhold, uten vanlig innkalling. – I gråsonen, mener jussprofessor Jan Fridtjof Bernt. 
9.5 2017 17:52

Drøyt fra en rådmann

Leder:Det er drøyt når kommunens øverste administrative leder går på kontrollutvalg og kommunerevisjon for å få vite hvor pressen har fått informasjon fra.
11.5 2017 10:10

Forklarings­problemet i Lenvik

Kommentar:Manglende dokumentasjon på egne påstander er det største problemet til ordfører og rådmann i Lenvik.
10.5 2017 10:25

Legger lokk på avgjørelse om videre gransking

Innkjøp. Kontrollutvalget går videre i granskingen av omstridt millionkontrakt, men mandatet holdes hemmelig. Rådmann Margrethe Hagerupsen vil ikke kommentere sin rolle.
5.5 2017 15:34

Kontrollutvalg i Lenvik kastet tilhørere på gangen

Innkjøp. Ville ikke ha tilhørere til sak som berører millionoppdrag til firma der rådmannens sønn er involvert.
5.5 2017 10:03

Kritisk dag for Lenviks rådmann

Innkjøp. Lenvik-rådmannens habilitet blir satt på spissen når kontrollutvalget i dag fredag skal avgjøre om de vil gå videre med innkjøpssaken der rådmannens sønn var involvert.
5.5 2017 07:48

Rådmann kritisk til kontroll­organer etter medie­oppslag

Ledelse. Lenvik-rådmann Margrethe Hagerupsen kritiserer kontrollutvalget, kontrollutvalgets sekretariat og kommunerevisjonen fordi Kommunal Rapport har fått tilgang på informasjon om en sak som nå granskes. Rådmannen krever å få vite hvor avisa fikk informasjonen fra.
3.5 2017 08:18

Politikere kritiske til Lenviks anbuds­håndtering

Innkjøp. Flere Lenvik-politikere er rystet over at administrasjonen tildelte millionoppdrag til firma der rådmannens sønn var involvert.
2.5 2017 10:48

Ga millionoppdrag til firma der rådmannens sønn var involvert

Innkjøp. Hvordan kunne et selskap som driver innenfor fotografibransjen, levere et heldøgns rusomsorgstilbud til kommunen for millioner? Kommunerevisjonen og kontrollutvalget gransker nå forholdet mellom selskapet Visit Senja AS og Lenvik kommune.
28.4 2017 11:29

Når virkningen kommer før journalistikken er publisert

Kommentar:Journalistikk på sitt beste driver samfunnsdebatten. Når granskning blir resultatet allerede etter journalistiske undersøkelser, er det spesielt.
28.4 2017 11:32

Doblet utgiftene til privat rusomsorg

Innkjøp. Politikerne i Lenvik krevde enstemmig å tilbakeføre tunge brukere til kommunale tilbud. Likevel ble utgiftene til privat rusomsorg doblet.
2.5 2017 08:33

Konkurrent påpekte tette bånd

Innkjøp. Omsorgsfirmaet Bo og bistand AS reagerte på at et selskap som de mente ikke oppfylte kompetansekravene, fikk oppdraget verdt over 13 millioner kroner tilbake i 2015. Selskapet stilte spørsmål ved rådmannens habilitet.
2.5 2017 08:29

Nabo­kommunen krevde øye­blikkelig stopp i driften

Innkjøp. Tranøy kommune har vært i årelang strid med Lenvik-rådmannens sønn om en bolig som er brukt til bo- og omsorgstilbud på oppdrag fra Lenvik kommune. 
3.5 2017 11:23

Rådmannen: Jeg var ikke inne i prosessen

Innkjøp. Lenvik-rådmann Margrethe J. Hagerupsen sier hun ikke har hatt noen befatning med avtalene kommunen har med Slåttebakken Helse, der sønnen har vært involvert på ulike vis de siste årene.
28.4 2017 11:30

Omsorgsfirmaet som er under granskning har ikke hatt tilsyn

Helse. Lenvik kommunes rutiner tilsier at private helse- og omsorgsforetak skal ha to tilsyn i året. Selskapet der rådmannens sønn har vært involvert, har ikke hatt tilsyn.
28.4 2017 11:31

Kan ha vært ulovlig direkteanskaffelse

Innkjøp. Lenvik kommunes tildeling av millionkontrakten til Slåttebakken Helse kan ha vært en ulovlig direkteanskaffelse, mener anskaffelsesekspert Marianne Dragsten.
28.4 2017 11:31

Ordfører mener innkjøpssak er godt håndtert

Innkjøp. Lenviks ordfører Geir-Inge Sivertsen (H) har ingenting å utsette på verken rådmann eller administrasjon.
28.4 2017 11:30