Les alle sakene om revidert nasjonalbudsjett

Mæland mener fylkene tåler kutt

Politikk. – Når fylkeskommunenes utgifter går ned, er det også rom for å redusere inntektene noe, svarer kommunalminister Monica Mæland (H) på kritikken fra KS.   
15.5 2019 08:42

Skatteinntektene oppjusteres

Økonomi. 2019 anslås å bli et godt skatteår for Kommune-Norge. I revidert nasjonalbudsjett er sektorens skatteinntekter oppjustert med 1,5 milliard kroner.
15.5 2019 08:25

Minst fem år til felles journal i kommunene

Helse. En felles journalløsning for kommunene er fortsatt minst fem år unna, selv om regjeringen bevilger 20 millioner kroner til et forprosjekt. Midt-Norge går foran på egenhånd.  
15.5 2019 08:28

KS kritiske til fylkeskutt

Regionreform. – Når regjeringen ikke vil styrke de frie inntektene til de nye fylkeskommunene, bidrar det til en dårlig start for regionreformen, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.
14.5 2019 11:39

Så mye taper og vinner fyl­kene på nytt inn­tekts­system

Statsbudsjett. Agder, Vestfold og Telemark og Viken taper mest på det nye inntektssystemet for fylkeskommunene. Men regjeringen demper virkningene kraftig, for å sikre fylkene stabil økonomi gjennom regionreformen.
14.5 2019 10:49

Kommunene får 1–2 milliarder mer i 2020

Statsbudsjett. Regjeringen foreslår i kommuneproposisjonen at kommunesektoren får en vekst i frie inntekter på mellom 1 og 2 milliarder kroner i 2020.
14.5 2019 11:03

Færre havbruks­kroner til lakse­kommunene

Økonomi. I oktober deles det ut 458,5 millioner Havbruksfond-kroner. Utbetalingen er 7 millioner lavere enn anslått. 
14.5 2019 14:29

Vil gi nettbasert selvhjelp mot psykiske problemer

Helse. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) vil bruke 5 millioner kroner på å utvikle et tilbud om internettassistert behandling av lettere til moderate psykiske lidelser. 
16.5 2019 08:38

De viktigste endringene i revidert nasjonal­budsjett

Økonomi. Regjeringen la fram revidert nasjonalbudsjett i dag. Her er de de største endringene:  
14.5 2019 08:31