Statsbudsjett 2020

KS: – Vil få flom og skred vi kunne ha avverget

Energi og miljø. – Budsjettforslaget gir økt sannsynlighet for at vi vil oppleve flom og skred som vi kunne ha avverget, sier områdedirektør Helge Eide i KS.   
8.10 2019 10:00

Helgesen spår fullere klasser på videregående skoler

Oppvekst. Både KS og Utdanningsforbundet mener at det vil bli vanskelig for fylkene å redusere tilbudet i videregående skole, for så å øke det igjen om noen år, slik regjeringen legger opp til.
8.10 2019 08:08

Hver sjuende elev i 10. klasse er borte fra skolen mer enn tre uker

Skole. Nesten 9.000 elever i 10. klasse er borte fra skolen i mer enn 15 dager, og hver sjuende elev på trinnet er borte fra skolen i mer enn tre uker.
8.10 2019 10:01

Vil bruke 22 millioner mer til omsorgsforsøk

Pleie og omsorg. Regjeringen vil utvide forsøk med statlig finansiert eldreomsorg med seks nye kommuner.
7.10 2019 15:18

Vil bruke mindre på å forebygge flom og skred

Energi og miljø. Regjeringen setter av 45 millioner kroner til å takle flom og skred, men krymper potten til å forebygge slike hendelser. 
7.10 2019 13:12

Vil flytte skatte­opp­kreving til staten

Statsbudsjett. Regjeringen foreslår igjen å ta fra kommunene skatteoppkrevingen og gi ansvaret til staten. Med en flertallsregjering vil omkampen trolig lykkes, frykter KS.
7.10 2019 12:44

Gedigent KrF-tap i kampen om skattekontorer

Statsbudsjett. KrF har måttet svelge en diger kamel ved å gå med på å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten 1. juni neste år, erkjenner partiet.
7.10 2019 14:22

Mener at regjeringen over­fører ut­gifter til kommunene femte året på rad

Statsbudsjett. KS-leder Gunn Marit Helgesen mener at statsbudsjettet svekker finansieringen av tjenester til de aller svakeste, og overlater utgiftene til kommunene
7.10 2019 12:40

Liten kystkommune er vinner i statsbudsjettet

Statsbudsjett. Innbyggerne i lille Flatanger kan glede seg over å være tiltenkt størst vekst i frie inntekter i Kommune-Norge neste år. Sjekk hvordan din kommune kommer ut.  
7.10 2019 12:56

Nullvekst for fylkene i 2020

Statsbudsjett. Regjeringen foreslår å øke kommunesektorens frie inntekter med 1,3 milliarder kroner i 2020. Alt går til kommunene, fylkene får nullvekst.
7.10 2019 09:59

Regjeringen vil bruke 243,6 oljemilliarder neste år

Statsbudsjett. Regjeringen vil bruke 243,6 milliarder kroner av oljefondet neste år, 2,6 milliarder mindre enn i fjor. Det innebærer et uttak på 2,6 prosent av fondets verdi.
7.10 2019 08:00

Barnevernet får over 300 millioner i statsbudsjettet

Statsbudsjett. 307 millioner kroner bevilges i statsbudsjettet til å forbedre og øke kapasiteten på barnevernsinstitusjoner, skriver Dagen.
7.10 2019 09:07

Fylkesveier kan bli kraftig under­finansiert

Regionreform. Fylkenes overtakelse av fylkesveiadministrasjonen kan bli kraftig underfinansiert, viser nye tall. KS forventer at regjeringen varsler endringer i statsbudsjettet.
4.10 2019 16:33

Grande gir 287 millioner til regionale kulturbygg

Statsbudsjett. Kulturminister Trine Skei Grande (V) gir 287 millioner kroner til ti nye, regionale kulturbygg.
7.10 2019 07:52

11 millioner til ny barneverns­modell

Barnevern. En ny modell der barn og familier skal få mer aktiv hjelp mens de fortsatt bor sammen, skal prøves ut i et utvalg kommuner neste år.
7.10 2019 12:19

Skolene får en kvart milliard til nye lærebøker

Statsbudsjett. Nye læreplaner i skolen gir behov for nye læremidler. I forslaget til statsbudsjett for neste år setter regjeringen av 250 millioner kroner til dette.
7.10 2019 11:22