- Stor mangel på sykepleiere

Ledelse. En kartlegging gjort av Sykepleierforbundets (NSF) tillitsvalgte viser at mangelen på sykepleiere i Østfold er stor, og sykepleiervakter erstattes ikke med sykepleiere.
Ill.foto: Magnus Knutsen Bjørke

Ifølge undersøkelsen forbundet har gjort i 13 av 18 kommuner i Østfold, er 23 prosent av sykepleiervaktene i pleie- og omsorgstjeneste ubesatt.

Resten av vaktene erstattes med helsefagarbeidere, ufaglærte eller ingen vikarer, hevder NSF i en pressemelding.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.