30 kommuner vurderer sammenslåing

Politikk. Tre av fire kommuner er åpne for at det bør skje strukturendringer i Kommune-Norge. Om lag 30 kommuner diskuterer sammenslåing.

Dette går fram av sluttrapporten fra prosjektet «Framtidens kommunestruktur - kommuner med ansvar for egen utvikling», som KS og Kommunaldepartementet har gjennomført.

Gjennom prosjektet har 413 av 433 kommuner vurdert kommuneinndelingen. Målsettingen har vært å legge grunnlag for en robust og framtidsrettet kommunestruktur, hvor kommunenes rolle som velferdsytere, lokalpolitiske arenaer og samfunnsutviklere kan styrkes. Kommunene konkluderer med at mer omfattende interkommunalt samarbeid eller kommunesammenslutning må til for å møte framtidige utfordringer.

- Skal alle kommunene gjøres i stand til å løse omfattende velferdstjenester også i årene som kommer, er strukturendringer nødvendig, sier en samlet koordineringsgruppe.

Gruppa har bestått av administrerende direktør i KS, Olav Ulleren, leder av rådmannsutvalget i KS, Matz Sandman, konstituert departementsråd i Kommunal- og regionaldepartementet, Eivind Dale, og konstituert ekspedisjonssjef i Kommunal- og regionaldepartementet, Anne Nafstad Lyftingsmo.

Koordineringsgruppa oppsummerer sine anbefalinger i tre punkter:

 • Dagens kommunestruktur vil kunne svekke prinsippet om at kommunene skal være likeverdige (generalistkommuner), dersom de skal ha et større ansvar for velferdspolitikken.
 • Et utstrakt og omfattende interkommunalt samarbeid kan løse mange utfordringer, men vil samtidig kunne bidra til å svekke lokaldemokrati og kommunenes handlekraft.
 • Frivillighetslinja krever sterke insentiver, dersom endring i kommunestrukturen er ønskelig.

  Gruppa mener det er viktig at Kommunaldepartementet og KS samhandler både politisk og administrativt om den videre prosessen. Felles standpunkter vil øke muligheten til å finne gode løsninger, heter det.

  Disse kommunene har søkt om midler for å arbeide videre med sammenslåing: Odda, Jondal, Granvin, Ullensvang, Søndre Land, Vestre Toten, Gjøvik, Nord-Fron, Sel, Vågå, Masfjorden, Austrheim, Fedje, Lindås, Meland, Radøy, Hurdal, Eidsvoll, Aukra, Midsund, Bokn, Tysvær, Hamar, Stange, Nannestad, Ullensaker, Gran, Lunner, Gausdal og Lillehammer.

 • Flere artikler om

  Delta i debatten

  Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.