Ap vil stille strengere krav til lærerne

Skole. Arbeiderpartiet vil i en seks punkts slagplan stille langt tøffere krav til framtidas lærere. De må blant annet kunne det faget de underviser i.
Nestleder Helga Pedersen i Arbeiderpartiet vil innføre flere femårige lærerutdanninger, skriver VG. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Nestleder Helga Pedersen og Trond Giske vil innføre flere femårige lærerutdanninger. De vil også ha forsøk med opptaksintervjuer og skikkethetsvurderinger til lærerutdanningene, skriver VG.

I forslaget til partiets nye program stiller Pedersen og Giske også krav om obligatorisk forkurs for lærerstudenter som har lavere karakter enn fire i norsk og matematikk fra videregående opplæring.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.