Barnehagesjokk for kommunene

Økonomi. Flere hundre millioner kroner som skal brukes som tilskudd til private barnehager, går til helt andre ting i kommunene. Full likebehandling kan tvinge fram kutt i andre kommunale tjenester.
Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen Bjørke

I revidert nasjonalbudsjett i mai varslet regjeringen at Kommune-Norge ville få 60,5 millioner kroner ekstra ut året, for å finansiere økt likebehandling av private barnehager fra 1. august. Da økte minstetilskuddet til 96 prosent av det kommunale kostnadsnivået.

I fjor fikk private barnehager 15,7 milliarder kroner i overføringer fra kommunene. Gitt at nivået er det samme i år, skulle det å øke minstesatsen fra 94 til 96 prosent i fem måneder av året koste minst 130 millioner kroner. Så hvorfor får kommunene bare 60 millioner kroner?

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.