Bergen anker giardia-dom

Helse. Tingrettsdommen der Bergen kommune ble dømt til å betale erstatning for Giardia-sykdom ankes, nå til lagmannsretten.
– Byrådet har valgt å følge en klar anbefaling fra kommuneadvokaten, som mener at tingretten har lagt til grunn feil rettsanvendelse når man mener at det er ført bevis for en sammenheng mellom Giardia og kronisk tretthetssyndrom, også kalt ME, sier byrådsleder Monica Mæland i en pressemelding. Foto: Marit Hommedal/Scanpix

– Byrådet har valgt å følge en klar anbefaling fra kommuneadvokaten, som mener at tingretten har lagt til grunn feil rettsanvendelse når man mener at det er ført bevis for en sammenheng mellom Giardia og kronisk tretthetssyndrom, også kalt ME, sier byrådsleder Monica Mæland i en pressemelding.

Bergen tingrett dømte kommunen til å betale 800.000 kroner i erstatning for lidt og fremtidig inntektstap til ME-syke Ingebjørg Høyland. Hun er svært skuffet over at dommen blir anket.

– Jeg synes det er en feig løsning og er motivert til å kjempe videre, sier hun til NRK Hordaland.

Flere tusen bergensere ble smittet etter at det ble funnet Giardia i det kommunale drikkevannet Svartediket høsten 2004. Mange av dem ble syke, og flere erstatningssaker venter avgjørelse i rettssystemet.

Kommunen har erkjent ansvar for at det kom Giardia i drikkevannet, men er uenig i at smitten har ført til andre sykdommer. Høsten 2004 begynte kommunen å betale ut erstatninger som følge av påløpte utgifter. Hittil er 475 av ca. 500 saker ferdigbehandlet. Nå gjenstår ca. 25 saker.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!