Bystyrevedtaket som forsvant i komiteen

Politikk. Byutviklingskomiteen i Oslo fikk et notat der det sto at byråden ikke fant det hensiktsmessig å følge opp bystyrets omstridte vedtak. Siden har ingen sett eller hørt noe til saken.
Byråd Bård Folke Fredriksen (H) mener at byutviklingskomiteen har gitt ham fullmakt til å unnlate å gjennomføre et bystyrevedtak. Foto: Bjørge Sien, NTB Scanpix

I juni 2009 vedtok bystyret i Oslo kommune en egen skilt- og reklameplan. Kommunal-rapport.no har skrevet en rekke artikler som avdekker at reklameselskaper tjener millioner på flere hundre reklameflater som strider mot kommunens retningslinjer.

Kommunen hevder den ikke har anledning til å fjerne reklamen, fordi dette vil være å gi retningslinjene tilbakevirkende kraft.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.