- Feil å sortere elever ut fra tester

Oppvekst. Haugaland skole tar fatt i et viktig problem i skolen når den vil differensiere undervisningen. Men de velger feil metode når testing i to uker skal avgjøre elevenes skjebne i den videregående skolen, mener Lærerforbundet.
- Det er både ønskelig og nødvendig å finne bedre metoder for å gi elevene et bredere spekter av utfordringer i skolen på. Men i Haugesund har man valgt en strategi som lett fører til at forsøket blir stemplet som gammeldags, sier leder Anders Folkestad i Lærerforbundet til NTB.

Sorterer
Han stiller seg kritisk til forsøket der Haugaland videregående skole i Haugesund i høst skal teste og sortere elevene i klasser ut fra intelligens, ferdigheter og ambisjoner. Sorteringen i klasser ut fra resultatene, skjer etter to uker med tester.
-Vi ønsker å differensiere elevene etter evner og motivasjon, sier assisterende rektor ved Haugaland, Alf Staveland, til Haugesunds Avis.
Skolen vil også spørre elevene hvilke ambisjoner de har. Elever som ser for seg å havne helt i ”toppsjiktet” i framtida, vil få et hardere opplegg enn de andre.
Testene inngår i et forsøksprosjekt som skal vare i ett år og støttes av opplæringsnemnda i Rogaland fylke. Staveland tror at opplegget fører til et bedre tilbud for elevene, ved at man kommer bort fra det han kaller dagens gjennomsnittsundervisning.

Vurderer
Statssekretær Berit Bergersen i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet reagerer på planene.
-Min første reaksjon er at dette er en sortering som ikke er lov ifølge opplæringsloven. I loven heter det at organiseringen av undervisningen ikke skal skje ut fra faglig nivå, kjønn eller etnisk tilhørighet, sier Bergersen til NRK.
Hun vil nå gå nøye gjennom saken for å se om forsøket på Haugaland kan gjennomføres.

Må få valg
Forbundsleder Anders Folkestad forstår at departementet er betenkt. I Oslo-skolen har man tidligere gjort forsøk med ordninger som differensierer elevene.
- Men her har elevene hatt muligheter til å velge selv. I Haugesund sorteres elevene uten valgfrihet. Det er her jeg mener de bommer i forsøket på å ta tak i et høyst relevant problem. Mange lærere opplever det som en svært vanskelig oppgave å gi opptil 30 elever med ulike forutsetninger og kunnskaper et utfordrende tilbud. De flinkeste må kunne få undervisning som er mer krevende, men det bør være et frivillig opplegg med en vei tilbake dersom du ikke lykkes, sier Folkestad til NTB.
Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!