Fylkenes tusenårssteder

Kultur. Kriteriet for tusenårssted i fylkene er at stedet skal være representativt for fylket i fortid, nåtid og framtid. Stedet skal også ha hatt en betydning i nasjonalhistorisk sammenheng, og ha vært en møteplass for folk og kultur.
Finnmark x
Vardø by. Opprustning av bykjernen.

Troms
Nytt teaterbygg til Hologaland teater som skal stå i Tromsø. Tomta er klar. Forprosjekt like så. Penger mangler, men fylket har fått statlige løfter om at noe skal skje i 2001.

Nordland
Bygging av Nytt Peter Dass museum på Alstadhaug i kommunen med samme navn. Ting som har med Peter Dass sitt liv og virke skal inn i museet.

Nord-Trøndelag
Bygging av nytt kystmuseum i Rørvik i Vikna kommune. Her skal kystkulturen dokumenteres i lyd, bilder og gjenstander.

Sør-Trøndelag
Trøndelag folkemuseum på Sverresborg i Trondheim. Uteområdene skal forbedres slik at det blir en bedre møteplass. Selve borgen, som er en naturformasjon, skal komme bedre fram, ved trimming av trær o.l.

Møre og Romsdal
Etablering av et jugendsenter i Ålesund. Penger er bevilget og arbeidet i gang.

Sogn og Fjordane
Gulatinget i Floli i Gulen kommune. Det diskuteres om det skal bygges et senter i Eivindvik. En plass som skal være markeringsområdet for Gulatinget er funnet.

Hordaland
Nasjonalromantisk kunst og kultursenter i Øystesee i Kvam herad. Planer om å bygge eller etablere i eksisterende bygninger et senter med konsertlokale og galleri.

Rogaland
Avaldsnes i Karmøy kommune. Stedet har nå en middelalderkirke, og det er planer om å bygge senter som dokumenterer arkeologiske funn. Her finnes gravhauger og spor etter bosetting.

Vest-Agder
Det eneste fylket som ikke har valgt tusenårssted ennå. Så langt har fylkeskommunen fått et forslag fra Lindenes om å gjøre Lindesnes fyr og fyrmusum til tusenårssted.

Aust-Agder
Næs jernverksmuseum i Tvedestrand. Stedet er et teknisk kulturminne. Dam, renne og masovn skal gjenoppbygges. Jernverket har fått tre millioner i statstilskudd til prosjektet.

Telemark
Telemarkskanalen er valgt til tusenårssted. Kanalen starter i Skien og går til Kvitseid, og er blitt brukt til blant annet tømmerfløting. Nå brukes den til turist og fritidsbåtfrakting.

Vestfold
Borrehaugen og Midtgardsenteret i Borre kommune. Nytt senter åpner i mai med Nord-Europas største samling med monumentale gravhauger fra yngre jernalder, 600-900 etter Kristus.

Buskerud
Veier i Ringerike kommune. Østlandets største gravfelt med 100 gravhauger og stor aktivitet. Spor etter et 48 meter langt langhus er funnet, og man ønsker å gjenreise huset. Museumsbygg står også på ønskelisten.

Oppland
Dale-Gudbrands gard på Hundorp i Sør-Fron. Her foregikk kristningsmøte mellom Olav den hellige og Dale-Gudbrand i 1021 ifølge Snorre. Det finnes en rekke gravhauger på gården. Stedet har senere vært sornskrivergård og folkehøyskole. Planen er å sette stedet i stand, og ta vare på den norrøne samlingen som finnes der.

Hedmark
Domkirkeodden med Domkirkeruinene i Hamar. Domkrikeruinene er nå under glasstak, og hele odden er en vakker samlingsplass og kulturhistorisk minne.

Akershus
Eidsvoll-bygningene på Eidsvoll. Grunnlovsstedet er både Akershus sitt 1000-årssted og det nasjonale tusenårsstedet.

Østfold
Fredriksten festning i Halden. Stedet hvor Karl den 12 ble skutt. Prosjektet er vedlikehold og opprustning.

Oslo
Akershus festning.
Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.